วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ยินดีรับใช้ครับ

ติดต่อเข้ามาได้ครับ ตาม ไอดีร้าน Puyphoto
สกรีนภาพลงเสื้อ

ทำนามบัตร

ทำตรายาง แบบธรรมดา และหมึกในตัว

ออกแบบ และติดสติ๊กเกอร์รถ

ตัดสติ๊กเกอร์ ไดคัดฉลากสินค้า


ฉลากสินค้า

พิมพ์การ์ดงานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ อื่นๆ


ออกแบบป้ายไวนิล ทำป้ายไวนิล