วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ยินดีรับใช้ครับ

ติดต่อเข้ามาได้ครับ ตาม ไอดีร้าน Puyphoto

ทำนามบัตร
ถ่ายรูปติดบัตร ด่วน (รอรับได้เลย!)

ขยายภาพ เข้ากรอบ


ทำตรายาง แบบธรรมดา

ทำตรายาง แบบหมึกในตัว (ด่วนรอรับได้เลย)

ออกแบบ และติดสติ๊กเกอร์รถ


ป้ายตู้ไฟ

ตัดสติ๊กเกอร์ ไดคัดฉลากสินค้า


ป้ายอคลีลิก


ฉลากสินค้า


พิมพ์การ์ดงานแต่ง งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ อื่นๆ

ป้ายตั้งหน้าร้าน


ออกแบบป้ายไวนิล ทำป้ายไวนิล